Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiającego w sklepie jest Sprzedawca Mewa Sklep Zielarsko – Medyczny Edyta Malec prowadzący sklep internetowy pod nazwa witaminowazielarnia.pl z siedzibą w Janowie Lubelskim ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7122982344, REGON 366953239

2. Inspektor Ochrony Danych :
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mailowo na adres info@witaminowazielarnia.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres w siedziby wskazany w pierwszym punkcie.

3. Podstawą do przetwarzania tych danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), oraz ustawa o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

4. W Sklepie internetowym witaminowazielarnia.pl pobierane są dane:
• imię i nazwisko;
• nazwa firmy ;
• e-mail;
• telefon;
• adres zamieszkania/ siedziba firmy.
• Dane firmy : NIP, Regon, nazwa i nr. konta bankowego

5. Cele przetwarzania danych osobowych:
A. wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną (tj. składanie zamówienia) na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO , prowadzenia konta Zamawiającego oraz w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu internetowego, także w celu ewidencjonowania sprzedaży.
B. zgłaszanie reklamacji, zwrotów i ewentualnych innych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w którym podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes sklepu internetowego witaminowazielarnia.pl, polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
C) w przypadku, gdy Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję newsletera Sklepu internetowego jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym i handlowym np. informacja o nowościach w sklepie internetowym

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

7. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe są przekazywane wyłącznie do niezbędnych czynności podwykonawczych, gdzie mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające, takie jak : biuro rachunkowe, kancelaria prawnicza, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Okres przechowywania danych:
A. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
B. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów przetwarzane będą do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

9. Pliki cookies:

Sklep wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych.
I. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
II. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
III. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
IV. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności,
V. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą i świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
VI. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
VII. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawarosci
VIII. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

10. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
A. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
B. przenoszenia danych;
C. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
D. poprawiania swoich danych;
E. ograniczenia przetwarzania danych;
F. usunięcia danych;
G. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Państwa zamówień.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13.W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis witaminowazielarnia.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji droga mailowa bądź telefoniczną.